วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งานส่วนของบริษัทน้ำมัน

การลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1

เปิด ปาล์มยั่งยืน บนมือถือ กด สมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2

ศึกษาและเลือกยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งาน และ กดตกลง

ขั้นตอนที่ 3

เลือกประเภทผู้ใช้ บริษัทน้ำมัน และ กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 4

กดเปลี่ยนรูป เพื่อเปลี่ยนรูปประจำตัว

ขั้นตอนที่ 5

เลือกรูป และ กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 6

กรอกข้อมูลส่วนตัว และ กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 7

กรอกที่อยู่ และกดถัดไป

ขั้นตอนที่ 8

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 9

ตั้งรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งานระบบ และ กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 10

การสมัครสมาชิกเสร็จสิ้น รอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ

การอนุมัติ

ขั้นตอนที่ 1

กรอกชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน กดเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2

กรณี ได้รับการอนุมัติ จะพบข้อมูลตามรูปด้านบน

ขั้นตอนที่ 3

กรณี ไม่ได้รับการอนุมัติ จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ ได้ตามรูปด้านบน

การซื้อไบโอดีเซล

ขั้นตอนที่ 1

กดซื้อเพิ่ม

ขั้นตอนที่ 2

เลือกผู้ขาย/กรอกข้อมูล การซื้อไบโอดีเซล กดตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลการซื้อไบโอดีเซล แล้วกดซื้อเลย

ขั้นตอนที่ 4

รายการซื้อถูกส่งไปยังผู้ขาย รอผู้ขายยืนยันการขาย

ดูรายการซื้อ

ขั้นตอนที่ 1

กดไอคอน ซื้อขาย (รถเข็น)

ขั้นตอนที่ 2

หน้ารายการขอซื้อไบโอดีเซล กดสถานะการซื้อ เพื่อดูรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 3

หน้ารายละเอียดรายการ ที่กำลังขอซื้อ

ขั้นตอนที่ 4

หน้ารายละเอียด รายการซื้อที่สำเร็จแล้ว

ขั้นตอนที่ 5

หน้ารายละเอียด รายการซื้อที่ถูกยกเลิก

การขายไบโอดีเซลคืนระบบ

ขั้นตอนที่ 1

กด ขายไบโอดีเซลของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

กดปุ่ม +

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลการขาย/กด ตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบรายละเอียดการขาย แล้วกดขายเลย

ขั้นตอนที่ 5

แสดงสถานะการ ขายไบโอดีเซลคืนระบบ