วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งานส่วนของโรงหีบ

การลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1

เปิด ปาล์มยั่งยืน บนมือถือ กดสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2

ศึกษาและเลือกยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งาน และ กดตกลง

ขั้นตอนที่ 3

เลือกประเภทผู้ใช้ โรงหีบ และ กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 4

กดเปลี่ยนรูป เพื่อเปลี่ยนรูปประจำตัว

ขั้นตอนที่ 5

เลือกรูป และ กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 6

กรอกข้อมูลส่วนตัว และ กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 7

กรอกที่อยู่ และกดถัดไป

ขั้นตอนที่ 8

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 9

ตั้งรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งานระบบ และ กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 10

การสมัครสมาชิกเสร็จสิ้น รอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ

การอนุมัติ

ขั้นตอนที่ 1

กรอกชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน กดเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2

กรณี ได้รับการอนุมัติ จะพบข้อมูลตามรูปด้านบน

ขั้นตอนที่ 3

กรณี ไม่ได้รับการอนุมัติ จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ ได้ตามรูปด้านบน

การซื้อปาล์ม

ขั้นตอนที่ 1

กดซื้อเพิ่ม

ขั้นตอนที่ 2

เลือกผู้ขาย/กรอกข้อมูลการซื้อปาล์ม กดตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลการซื้อปาล์ม แล้วกดซื้อเลย

ขั้นตอนที่ 4

รายการซื้อถูกส่งไปยังผู้ขาย รอผู้ขายยืนยันการขาย

ดูรายการซื้อ

ขั้นตอนที่ 1

กดไอคอน ซื้อขาย (รถเข็น)

ขั้นตอนที่ 2

หน้ารายการซื้อ-ขายกับคุณ กดสถานะการซื้อ เพื่อดูรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 3

หน้ารายละเอียดรายการ ที่กำลังขอซื้อ

ขั้นตอนที่ 4

หน้ารายละเอียดรายการ ซื้อที่สำเร็จแล้ว

ขั้นตอนที่ 5

หน้ารายละเอียดรายการ ซื้อที่ถูกยกเลิก

การแปรรูปปาล์มเป็นน้ำมันปาล์ม

ขั้นตอนที่ 1

กดแลกเปลี่ยน

ขั้นตอนที่ 2

กดปุ่ม +

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลการแปรรูป ปาล์มเป็นน้ำมันปาล์ม กดยืนยัน

ขั้นตอนที่ 4

รายการแปรรูป ขึ้นสถานะ ดังรูป

การขายน้ำมันปาล์ม

ขั้นตอนที่ 1

กดมีคนอยากซื้อน้ำมันปาล์มของคุณ เมื่อมีผู้ขอซื้อน้ำมันปาล์มของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

กดทำรายการ

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบรายละเอียดการขอซื้อน้ำมันปาล์ม แล้วกดขายเลย

การยกเลิกการขายน้ำมันปาล์ม

ขั้นตอนที่ 1

กดมีคนอยากซื้อน้ำมันปาล์มของคุณ เมื่อมีผู้ขอซื้อน้ำมันปาล์มของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

กดทำรายการ

ขั้นตอนที่ 3

กดไม่ขาย หากไม่ต้องการขายน้ำมันปาล์ม

ดูประวัติการขาย

ขั้นตอนที่ 1

กดไอคอน ซื้อขาย (รถเข็น)

ขั้นตอนที่ 2

หน้ารายการซื้อ-ขายกับคุณ กดสถานะการขาย เพื่อดูรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 3

หน้ารายละเอียดรายการ ขายที่สำเร็จแล้ว

ขั้นตอนที่ 4

หน้ารายละเอียดรายการขาย ที่ถูกยกเลิก

การขายน้ำมันปาล์มคืนระบบ

ขั้นตอนที่ 1

กดขายน้ำมันปาล์มของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

กดปุ่ม +

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลการขาย/กด ตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบรายละเอียดการขาย แล้วกดขายเลย

ขั้นตอนที่ 5

แสดงสถานะการ ขายน้ำมันปาล์มคืนระบบ