วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งานส่วนของเกษตรกร

การลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1

เปิด ปาล์มยั่งยืน บนมือถือ กดสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2

ศึกษาและเลือกยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งาน และ กดตกลง

ขั้นตอนที่ 3

เลือกประเภทผู้ใช้ เกษตรกร และ กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 4

กดเปลี่ยนรูป เพื่อเปลี่ยนรูปประจำตัว

ขั้นตอนที่ 5

เลือกรูป และ กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 6

กรอกข้อมูลส่วนตัว และ กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 7

กรอกจำนวนไร่ และ กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 8

กรอกที่อยู่ และ กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 9

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 10

ตั้งรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งานระบบ และ กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 11

การสมัครสมาชิกเสร็จสิ้น รอการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบ

การอนุมัติ

ขั้นตอนที่ 1

กรอกชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน กดเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2

กรณี ได้รับการอนุมัติ จะพบข้อมูลตามรูปด้านบน

ขั้นตอนที่ 3

กรณี ไม่ได้รับการอนุมัติ จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ ได้ตามรูปด้านบน

การขายปาล์ม

ขั้นตอนที่ 1

กดมีคนอยากซื้อปาล์มของคุณ เมื่อมีผู้ขอซื้อปาล์มของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

กดทำรายการ

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบรายละเอียดการขอซื้อปาล์ม แล้วกดขายเลย

การยกเลิกขายปาล์ม

ขั้นตอนที่ 1

กดมีคนอยากซื้อปาล์มของคุณ เมื่อมีผู้ขอซื้อปาล์มของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

กดทำรายการ

ขั้นตอนที่ 3

กดไม่ขาย หากไม่ต้องการขายปาล์ม

ดูประวัติการขาย

ขั้นตอนที่ 1

กดไอคอน ซื้อขาย (รถเข็น)

ขั้นตอนที่ 2

หน้าคนขอซื้อปาล์ม กดสถานะการขาย เพื่อดูรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 3

หน้ารายละเอียดประวัติการขายปาล์ม ที่ขายสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 4

หน้ารายละเอียดประวัติการขายปาล์ม ที่ถูกยกเลิก