คำถามที่พบบ่อย

   

เกษตรกรจำเป็นจะต้องลงทะเบียนปาล์มยั่งยืนให้สำเร็จก่อน และรอทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร และได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นสมาชิกตามพื้นที่การเกษตร

  เกษตรกร

 • บัตรประชาชน
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

  ลานเท

 • บัตรประชาชน
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

  โรงหีบ

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

  โกดังเก็บน้ำมัน

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

  โรงงานไบโอดีเซล

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

  บริษัทน้ำมัน

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ

ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนปาล์มยั่งยืน

หากท่านไม่ดูแลรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้ อาจมีผู้อื่นเข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่นข้อมูลเลขบัญชี ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง อาจทำให้ระบบทำการแจ้งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง

1. กดเมนูตั้งค่า

2. กดเปลี่ยนรหัสผ่าน

3. ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านและ กดยืนยัน